top of page

ข้อมูลเพิ่มเติม

Diamond Files

ตะไบเพชร
 

  • ใช้สำหรับขัดหรือตกแต่ง แม่พิมพ์และผิวชิ้นงาน ให้ความเรียบสูง ตัวตะไบเพชรผลิตผ่านขั้นตอนการชุบเพชรด้วยกระบวนการไฟฟ้า สามารถใช้งานได้กับวัสดุหลากหลายชนิด เช่น คาร์ไบด์ เซรามิค เหล็กกล้า และแก้ว

  • ตะไบเพชรมีหลากหลายรูปแบบ เช่น Needle files, Hand Files, Bent Files
    ขึ้นอยู่กับลักษณะชิ้นงาน

w-diamond files.jpg
bottom of page