top of page

ข้อมูลเพิ่มเติม

Copper Pipe / Joints

อุปกรณ์ทองแดง ข้อต่อ

ข้อต่อทองแดงสำหรับเครื่องทำความเย็น

มีหลากหลายรูปแบบ และสามารถสั่งทำตามต้องการได้

bottom of page